Open Access Library

Maak gebruik van valide kennis uit meer dan 50 miljoen wetenschappelijke onderzoeken, vrij toegankelijk voor onze community.

Past – Present – Future

Wij onderscheiden drie soorten kennisbronnen: namelijk kennis uit het verleden, heden en de toekomst. Door deze te combineren en allen beschikbaar te stellen creëren we een end-to-end oplossing om kennis te verbinden.

Past

Met meer dan 50 miljoen wetenschappelijke Open Access artikelen bieden we een groot scala in valide kennis aan. Door samenwerking met vele Universiteiten brengen we kennis samen verder.

Present

Vind ook databronnen die je op dit moment kan gebruiken of communiceer met de gebruikers achter deze bronnen als kenniseigenaar.

Future

Kun je de kennis niet vinden of zijn het radicaal vernieuwde inzichten? Vraag een Brainer aan, of zoek de samenwerking met gebruikers uit 35+ landen op om te co-creëren!

 

Research Support Network.

Syneratio versterkt het Research Support Network en helpt hierdoor wetenschappers sneller bij het binnenhalen van externe financiering, en bij het vinden van bedrijven en oprichting van consortia.

Meer info

Valide artikelen

Wetenschap vormt de basis van onderzoek en (toekomstige) innovaties. Daarom bieden we meer dan 50 Miljoen wetenschappelijke open access artikelen aan. Download de juiste artikelen, zonder daar specifiek voor te hoeven betalen. Vind door slimme zoekresultaten het artikelen die je weer verder brengt met je projecten.

Samen met NWO voorvechter van Open Science

“Het NWO vindt dat onderzoeksresultaten die zijn betaald uit publieke middelen wereldwijd vrij toegankelijk moeten zijn. Dit geldt zowel voor wetenschappelijke publicaties als voor andere vormen van wetenschappelijke output. Ook onderzoeksgegevens moeten in principe met anderen gedeeld kunnen worden. Op die manier kan waardevolle kennis benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.”

Open Data

Ons streven is om de beperkingen in hergebruik van data tot een minimum te beperken. Dit geeft een goed image als kennisinstelling en helpt aan betere samenwerkingen en reproduceerbaarheid van onderzoek.

Open Innovatie

Door deels te delen waar je mee bezig bent, gun je anderen de mogelijkheid contact met je op te nemen en onverwachte samenwerking op te zoeken wat Synergie oplevert.

Open Access

Koppel en integreer gratis je repository met Syneratio zoals al vele kennisinstellingen succesvol hebben gedaan. Hierdoor is je onderzoek beter publiekelijk doorzoekbaar.

 

Testimonials

Testimonials van Open Access ambassadeurs

Meer weten over Open Access?

Open Access

“Open access zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten wereldwijd toegankelijk worden. Het vrijelijk delen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bevordert de wetenschap en draagt bij aan de verspreiding en zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek.”- Prof. Dr. Stan Gielen
“Wetenschappelijk onderzoek gefinancierd met publiek geld wordt wereldwijd zichtbaar door open access.”- Prof. dr. G.J.M. (Gerard) Meijer
“Publiceren in open access leidt tot meer citaties en een hogere impact.”- Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers
“Open access is een kwestie van rechtvaardigheid. Niet iedere wetenschapper heeft toegang tot dure tijdschriften als gevolg van de financiële situatie. Voor ons auteurs, helpt open access om ons onderzoek sneller en breder te verspreiden”- Dr. F. (Frank) Hollmann